“АЛЕЛ”  ЕООД – София

Обект- Данъчен склад и склад “ОАКП” за съхранение и производство на базови органични разтворители и разредители на алкидни бои. гр. Кюстендил 

Производствената база, разположена на ул. Николичевски път №22

За производствената си дейност дружеството използва органични разтворители- толуен, ксилол, минерален  терпентин, орт-о-ксилен, ен-хексан. Дружеството е потребител по веригата и формулатор на химични вещества и смеси.